Amsterdam,
05
juli
2017
|
16:56
Europe/Amsterdam

Pedagogiekstudente ontwikkelt Studiemaatje app

De overgang van mbo naar hbo is soms best lastig voor studenten. Een groot deel van de studenten met een mbo-diploma verlaat het hbo in het eerste jaar. Opvallend genoeg zijn de oud-mbo’ers die het eerste jaar van het hbo doorkomen even succesvol als studenten met een andere onderwijsachtergrond. “Mbo en hbo zijn echt twee heel verschillende werelden”, vindt Pedagogiekstudente Sabine Engeringh, die zich afgelopen winter aanmeldde voor StudentLab.

Om dat eerste hbo-jaar succesvoller te laten zijn voor mbo’ers heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap StudentLab in het leven geroepen. Voor StudentLab kropen meer dan 250 studenten vier maanden lang in de huid van de minister of schooldirecteur. Samen werkten ze aan plannen om de overstap van mbo naar het hbo te verbeteren. Onder begeleiding van coaches (docenten uit mbo en hbo) bedachten ze zelf verschillende oplossingen: van imagoverbetering van het mbo tot een betere voorbereiding op hbo-vakken. Dat resulteerde in 29 projectvoorstellen. Deze projecten zijn door ResearchNed gecontroleerd op uitvoerbaarheid. De minister heeft 11 miljoen euro beschikbaar gesteld om de beste plannen verder uit te werken en uit te voeren. De aanvragen kunnen zowel in 2017 als in 2018 worden gedaan. Het is nu aan onderwijsinstellingen om met de projecten aan de slag te gaan.

Studiemaatje app
Pedagogiekstudente Sabine Engeringh nam deel aan Studentlab. Het project Studiemaatje app, dat (mede) door haar is ontwikkeld, kan een interessant hulpmiddel zijn voor mbo’ers om zich voor te bereiden op het hbo. Sabine weet vanuit haar ervaring met peercoaching en coaching van mbo’ers als geen ander wat de waarde is van direct contact met leeftijdgenoten, die zeer recent vergelijkbare ervaringen hebben doorgemaakt en daarmee bruikbare adviezen kunnen geven.

Sabine Engeringh, Pedagogiekstudente
Mbo en hbo zijn echt twee heel verschillende werelden.
Sabine Engeringh, Pedagogiekstudente

“Ik heb ervoor gekozen om mij aan te melden voor StudentLab om mijn stage (beroepsstage van een jaar, deze hoort bij het derde/vierde jaar – red.) wat verdieping te geven: ik ben peercoach. Ik coach mbo-studenten bij VU-kinderstad. Daarnaast heb ik herkansingscoaching voor eerstejaarsstudenten helpen opzetten.” Sabine is een actieve student: ze heeft een halfjaar de Facebookpagina van de opleiding Pedagogiek onderhouden en geeft voorlichtingen bij Open Dagen, KMA’s, Proefstuderen, SKC en 4Strax. Haar bijdrage aan StudentLab vormt naast al deze activiteiten een mooie aanvulling op haar cv.

The Bridge
In februari was de eerste bijeenkomst. “We zijn in groepjes aan de slag gegaan. In die eerste ronde bespraken we alleen wat volgens ons het centrale probleem was waar we tegenaan gelopen waren: mbo-studenten moet leren léren. Op het mbo ben je voornamelijk met de praktijk bezig. Het leren van theorie is veel minder aan de orde.”

Nadat voor de groep duidelijk was geworden wat de kern van het probleem was, werd een lijst gemaakt met dingen die aangepakt konden worden. Daar kwamen zeven onderwerpen uit. “Ik heb gekozen voor het onderwerp basisvaardigheden, omdat die niet aansloten in de overstap naar het hbo. Degenen die hetzelfde onderwerp hadden gekozen, vormden samen een nieuwe groep van vijf studenten. We noemden onszelf ‘The Bridge’. Gezamenlijk hebben we in kaart gebracht wat wij belangrijk vonden: bijvoorbeeld de eerste 100 dagen in je hbo-opleiding. En we noteerden welke basisvaardigheden je op het mbo leert en welke je nodig hebt voor het hbo.”

De tweede bijeenkomst was gericht op de oplossing. “Onze opdracht was om ‘out of the box’ te denken, maar wij zijn met beide benen op de grond gebleven. We hebben geen gekke dingen bedacht, maar hadden wél realistische ideeën. Het eerste idee, een zomercursus, hebben we uiteindelijk toch laten varen. Over het tweede idee waren we een stuk enthousiaster.”

Match
Sabine en haar groep wilden een app ontwikkelen waarbij hbo’ers mbo’ers via die app kunnen coachen. Sabine: “Een soort dating-app, maar dan dat je als mbo’er en als hbo’er aan elkaar gekoppeld wordt. Als je op je profiel invult: ‘Ik doe deze opleiding en ben hier goed in’ (hbo’er) of: ‘Ik doe deze mbo-opleiding en wil me hier nog in ontwikkelen’, dan kun je een match krijgen.”

De groep heeft het idee verder vormgegeven en gepresenteerd. Er kwamen veel positieve reacties op. “Nu is het aan de onderwijsinstellingen zelf om de app te gaan ontwikkelen en gebruiken. Onder andere mijn eigen opleiding Pedagogiek heeft interesse.”

 

Heb je voor jouw opleiding ook belangstelling voor Studiemaatje app? Laat het Riet de Jong, projectleider Pedagogiek, weten via Riet.deJong@inholland.nl. De opleiding Pedagogiek wil heel graag deze app laten ontwikkelen. Ook Sabine blijft betrokken bij de doorontwikkeling; wil je er meer over weten, stuur dan een mail naar Sabine.Engeringh@inholland.nl.

StudentLab is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de overstap van het mbo naar het hbo te versoepelen en het studiesucces van mbo’ers in hun eerste studiejaar te verbeteren. Meer informatie over de subsidieregeling en de studentenprojecten vind je hier.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.