17
november
2017
|
15:25
Europe/Amsterdam

Petra Biemans

Lector HRM & Persoonlijk Ondernemerschap

PetraBiemans

U kunt bij Petra Biemans terecht voor haar deskundigheid op het gebied van 21st century skills, en veranderende beroepen in het digitale tijdperk. Haar expertise op het gebied van digitalisering op het werk zet ze in binnen business studies, waarbij de focus ligt op de toenemende behoefte aan brede specialismen op de arbeidsmarkt. 

Dr. Petra Biemans is sinds 2006 lector HRM & Persoonlijk Ondernemerschap en doet onder de vlag van het Business Research Centre (onderzoekslijn Mens en Organisatie) praktijkgericht onderzoek naar onder andere de inrichting van organisatie en werk en de rol die HRM-beleid en management hierbij kunnen spelen. De ontwikkelde kennis komt ten goede aan studenten en docenten van Inholland en het werkveld.