12
oktober
2017
|
14:33
Europe/Amsterdam

Robbert Gobbens

Lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen

Robbert+Gobbens

U kunt bij Robbert Gobbens terecht voor zijn deskundigheid op het gebied van kwetsbare ouderen in de breedste zin van het woord. Die kwetsbaarheid van ouderen is op te splitsen in sociaal, psychisch en lichamelijk functioneren. De relatie tussen deze drie is erg belangrijk om de kwaliteit van leven voor ouderen te verbeteren. Belangrijk is om te vermelden dat Gobbens zich niet alleen richt op zelfstandig wonende ouderen, maar juist ook op verpleeghuisbewoners (dit laatste is vrij uniek).

Robbert Gobbens werkt sinds februari 2015 als lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen bij de onderzoeksgroep Gezondheid & Zelfmanagement en valt onder de onderzoeksagenda De Gezonde Samenleving. Geïnitieerd door de Zonnehuisgroep Amstelland, doet Gobbens praktijkgericht onderzoek onder cliënten, hun familieleden en medewerkers naar de gevolgen van multimorbiditeit voor het functioneren van ouderen en de invloed ervan op hun kwaliteit van leven. Op 24 mei 2017 is Robbert Gobbens geïnaugureerd als lector bij Inholland.