Rotterdam,
28
augustus
2017
|
15:00
Europe/Amsterdam

Rol raad van advies bij goed bestuur belicht in kenniscafé voor mkb

De rol en het functioneren van raden van advies bij het besturen van ondernemingen in het mkb, en in het bijzonder van familiebedrijven, staan centraal op donderdag 26 oktober tijdens een interactief kenniscafé bij Inholland Rotterdam. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Business Research Centre van Inholland, vanuit de onderzoekslijn Governance en Leiderschap, en het project Functioneren Raden van Advies MKB-familiebedrijven.

Na de fasen van oprichting en eerste groei komen ondernemers onvermijdelijk voor de vraag te staan hoe het bedrijf verder goed te besturen. In een later stadium komt het vraagstuk op van overdracht of opvolging (of beëindiging). Een raad van advies kan bijdragen aan een weloverwogen antwoord op deze - en andere - voor de onderneming relevante vragen. In dit interactieve kenniscafé wisselen ondernemers, adviseurs en onderzoekers hun ervaringen en inzichten uit op het gebied van de continuïteit en het goed besturen van een mkb-(familie)onderneming.

Programma
De opzet van het kenniscafé 'Raad van advies en goed bestuur in MKB-(familie)bedrijven' is interactief. In een plenaire sessie presenteren een ondernemer en een adviseur hun ervaringen mét en ín de raad van advies. Vervolgens wordt kort verslag gedaan van een onderzoek naar het functioneren van raden van advies, uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool Windesheim. Hierna volgt een rondetafelgesprek met alle aanwezigen, overgaand in een netwerkborrel. Het definitieve programma wordt in september bekendgemaakt.

  • Waar: Hogeschool Inholland Rotterdam, Posthumalaan 90, zaal 0.616.
  • Wanneer: donderdag 26 oktober 2017, 15:00 tot 18:00 uur.
  • Voor wie: ondernemers, MKB-adviseurs en commissarissen, branche- en ondernemersorganisaties, onderzoekers, docenten.
  • Aantal deelnemers: maximaal 30.

U kunt zich alvast aanmelden met het formulier op deze pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met dit e-mailadres: brc@inholland.nl.

Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, dat na afloop aan de deelnemers wordt toegezonden.

Kennissessies Business Research Centre
Hogeschool Inholland organiseert regelmatig kenniscafés, symposia en netwerksessies met als doel om interactie tussen werkveld, onderzoek en onderwijs te stimuleren. Het Business Research Centre legt de focus op innovatie, organisatieontwikkeling, ondernemerschap en duurzaam organiseren met de menselijke maat.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.