Rotterdam,
04
april
2017
|
16:25
Europe/Amsterdam

Succesvolle sociale innovatie wijzigt de regels

“Ik wil niet bijzonder zijn, ik wil de norm zijn. Dan pas is het innoverend, dan hebben we de regels gewijzigd.” Aldus onderzoeker Maurice Specht tijdens het debat naar aanleiding van publicatie van de bundel ‘Sociale innovatie in de stad’ bij hogeschool Inholland in Rotterdam. Het lectoraat Dynamiek in de stad presenteerde de bundel met perspectieven uit de bestuurskunde, filosofie en stadsgeografie als aanzet tot verdere discussie op het gebied van onderzoek naar sociale innovatie.

Leeszaal West is een populair voorbeeld van een geslaagd burgerinitiatief in de stad Rotterdam. Het is een optimistisch verhaal over een leeszaal en ontmoetingsplaats, opgericht door bewoners en ondernemers in Rotterdam-West toen het filiaal van de gemeentebieb er sloot. Mensen mogen er gewoon een van de 24.000 boeken komen lenen (en eventueel terugbrengen), er worden workshops georganiseerd en bewoners komen langs voor koffie en een praatje. Maurice Specht is de oprichter van Leeszaal West en heeft dit verhaal al 241 keer verteld. Iedereen vindt het prachtig, uniek en bijzonder. Maar eigenlijk vindt Maurice dit helemaal niet leuk, want voor hem is sociale innovatie pas echt geslaagd als zijn verhaal niet meer bijzonder is. Toch vertelt hij het graag, om anderen te inspireren en om aan te geven dat de weg naar succesvolle sociale innovatie niet makkelijk is.

Onderzoekers, studenten, docenten en vertegenwoordigers uit het werkveld kwamen donderdag 30 maart bijeen in Rotterdam voor een debat, georganiseerd door het lectoraat Dynamiek van de Stad. Het lectoraat presenteerde de bundel ‘Sociale innovatie in de stad. Perspectieven uit de bestuurskunde, filosofie en stadsgeografie’. Deze bundel met ‘working papers’ is bedoeld als aanzet tot verdere discussie op het gebied van onderzoek naar sociale innovatie.

Stand van zaken
In een zestal korte presentaties gaven onderzoekers aan wat de stand is van het onderzoek, waarbij nadrukkelijk aan de aanwezigen werd gevraagd mee te praten. “Waar zit de energie, wat zijn de bewegingen, waar willen we meer van weten en waar kunnen we stappen zetten?” aldus lector Guido Walraven, die als gespreksleider optrad. Onderzoekers reageerden op prikkelende stellingen en boden zo een inkijkje in de standpunten van hun vakgebied. De rijkdom aan invalshoeken en de verschillende reacties uit de zaal illustreerden de veelzijdigheid van het onderwerp: sociale innovatie is multi-disciplinair.

Er zijn drie belangrijke spelers op het veld van sociale innovatie. Wordt er gezamenlijk een park aangelegd op een braakliggend terrein, dan is dat typisch een initiatief van burgers (civil society). Bij initiatieven als de Voedselbank is de inzet van sociale ondernemers het duidelijkst. Ook de overheid speelt een rol, bijvoorbeeld bij het inzetten van maatschappelijk vastgoed. Volgens een van de aanwezigen zijn gemeenteambtenaren in Rotterdam steeds beter in staat om breder naar oplossingen te kijken. “Wij pakken het aan en laten het pas los als de vraag is beantwoord, ook al is het niet je primaire vakgebied. Geef je kaartje straks even, dan breng ik je in contact met de collega die je verder kan helpen.”

Maar niet alleen praktische zaken bepalen het succes van sociale innovatie. Een andere manier van denken is nodig om de maatschappelijke problemen fundamenteel te kunnen aanpakken. Dat begint met de basisvraag “Hoe willen we leven met anderen?”

Nieuwe professionals
Onderzoeker David ter Avest legde ten slotte een belangrijke koppeling met het onderwijs. “Het is hard nodig dat toekomstige professionals gaan aansluiten op het nieuwe ‘stadmaken’. Studenten kunnen nu al beginnen dat te leren. Kijk naar oud-student Maurice, hij is er een mooi voorbeeld van. Om aansluiting met het werkveld te realiseren moeten we nieuwe manieren van onderwijs ontwikkelen en meer in de praktijk lesgeven.”

Wat is sociale innovatie?
Sociale innovatie richt zich op sociale noden en behoeften van (groepen) mensen en een duurzame aanpak van maatschappelijke vraagstukken die zowel urgent zijn als taai en ongetemd (wicked problems). Bijvoorbeeld armoede, sociale ongelijkheid en uitsluiting. Sociale innovatie gaat over nieuwe manieren van samenwerken in de stad, over dingen anders aanpakken en over vernieuwend oplossingen bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. Er zijn drie sectoren betrokken bij sociale innovatie: overheid, sociale ondernemers en de burgers, de civil society.

Lees een samenvatting van de working papers (PDF) of download de bundel (PDF).

De Gezonde Samenleving

Het lectoraat Dynamiek van de Stad draagt bij aan De Gezonde Samenleving. Een samenleving waarin mensen, ook bij fysieke, emotionele en sociale problemen, een zo gezond mogelijk leven leiden met een voor hen betekenisvol sociaal leven. Wij leren studenten en professionals mensen te benaderen als mens en niet als probleem of ziekte, waarbij ze de meest actuele methoden en wetenschappelijke inzichten toepassen. Wij richten ons op duurzame ontwikkeling van zelfmanagement en empowerment. Interprofessioneel werken staat centraal en we maken creatief gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.