Rotterdam,
03
november
2017
|
07:49
Europe/Amsterdam

Symposium Superdiversiteit, Beeldvorming en Studiesucces in Rotterdam

Meld je aan!

Symposium+Superdiversiteit%2C+beeldvorming+en+studiesucces

In steden als Amsterdam en Rotterdam gaat het vandaag de dag over superdiversiteit: iedereen behoort tot een minderheid. Maar hoe ga je daar als (aankomende) professionals mee om en hoe speel je daar als hogeschool op in? Deze en andere vragen staan donderdag 9 november centraal tijdens het symposium Superdiversiteit, Beeldvorming en Studiesucces bij Inholland Rotterdam. Meld je aan via inholland.nl/superdiversiteit.

Een breed samengesteld onderzoeksteam heeft de thema’s superdiversiteit, beeldvorming en studiesucces onderzocht op twee locaties van Inholland. In Rotterdam bij de opleidingen Business Studies en de social work-opleidingen en in Diemen bij de opleiding Business Studies. Voor het onderzoek zijn studenten, docenten en contacten in het werkveld geïnterviewd over hun ervaringen en opvattingen ten aanzien van deze thema’s.

Het onderzoeksteam bestond uit:

  • Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad
  • Machteld de Jong, lector Diversiteitsvraagstukken
  • Jeany van Beelen-Slijper, beleidsadviseur instroom en aansluiting Inholland Rotterdam
  • Olav Peschar, kenniskringlid Dynamiek van de Stad
  • Ed Zwakman, docent-onderzoeker
  • Jet Strooper, student Business Studies
  • Judith Logger, docent-onderzoeker

Tijdens het symposium, dat geopend wordt door Inholland-collegevoorzitter Jet de Ranitz, presenteert Machteld de Jong de onderzoeksresultaten. Daarnaast zijn er drie gastsprekers:

  • Sezgin Yilgin, rayondirecteur Rabobank Rotterdam Zuid. Yilgin schreef samen met Arjan Erkel het boek Generatie YEP (Young Ethnic Professionals): een nieuwe hoogopgeleide multiculturele generatie.
  • Thom Geurts, docent-onderzoeker interviewt Rachid Bal, voorzitter Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), over identiteitsvorming van Nederlandse jongeren met een moslimachtergrond.
  • Karim Amghar, docent en onderwijsontwikkelaar. Amghar is onder andere bekend van debatten in Het Lagerhuis en De Wereld Draait Door. Ook verzorgt hij kansendialogen op scholen waarbij hij in gesprek gaat met jongeren over diversiteit, discriminatie en gelijke kansen.

Meld je aan via inholland.nl/superdiversiteit

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.