Haarlem,
13
december
2017
|
07:04
Europe/Amsterdam

Tekorten in de zorg: stilzitten is geen optie!

Intentieverklaring+VBZ

De vraag naar personeel in de zorg stijgt. Instroom van nieuwe professionals vanuit de opleidingen Social Work, Verpleegkunde, Sportkunde e.a. dekken de vraag onvoldoende. Op 15 november ondertekenden ruim 25 partijen uit de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden, waaronder Inholland, een intentieverklaring. Samen maken zij zich sterk om de tekorten in de zorg aan te pakken.

Vera van Waardenburg, manager onderwijs en onderzoek van het Domein Gezondheid, Welzijn en Sport (GSW), zette haar handtekening uit naam van Inholland. “Natuurlijk committeren wij ons aan deze intentieverklaring. Wij leiden per slot van rekening de professionals van de toekomst op! Om goed voorbereid te zijn op die toekomst, zullen we de handen ineen moeten slaan.” De strekking van de verklaring is, kort samengevat: samen sterk, samen beter en samen zorgdragen voor voldoende, geïnspireerde en goed opgeleide professionals. De partijen werken samen op het gebied van goed werkgeverschap, het imago van de sector, het werven en behouden van medewerkers, het opleiden en het delen van kennis en ervaring.

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten
In het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten staan acties voor de korte, middellange en lange termijn om de personeelstekorten op te lossen en te werken aan een gezonde balans op de arbeidsmarkt. Er zijn vijf actielijnen gekozen:

  1. Verhogen van instroom- en opleidingscapaciteit
  2. Positief beïnvloeden loopbaankeuze van jongeren en andere potentiële medewerkers
  3. Verhogen van opleidingsrendement
  4. Vergroten van opleidingsmogelijkheden
  5. Beter benutten van beschikbaar potentieel en bieden van aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat.

“Voor elke actielijn is een werkgroep opgericht”, aldus Vera van Waardenburg. “Teamleiders van onze opleidingen zijn in de werkgroepen vertegenwoordigd. De partijen werken samen aan een gezonde samenleving waar we met elkaar werken en van elkaar leren en klaar zijn voor de toekomst.”

Vera van Waardenburg
We lossen de personeelstekorten niet op door te blijven doen wat we altijd al deden. Vanuit het onderwijs moeten we breder naar de professies kijken. 
Vera van Waardenburg

Voldoende uitdaging
De intentieverklaring is een initiatief van samen Voor Betere Zorg (VBZ), een regionaal samenwerkingsverband waarin onderwijs en zorg elkaar ontmoeten. Inholland participeert al jaren in deze koepel. “We lossen de personeelstekorten niet op door te blijven doen wat we altijd al deden. Vanuit het onderwijs moeten we breder naar de professies kijken. Hoe veranderen de huidige beroepen? Komen er nieuwe beroepen bij? Hoe kunnen nieuwe technieken hieraan bijdragen, zijn we wel innovatief en of ondernemend genoeg? Daarnaast is het zaak flexibeler te worden in ons opleiden. We moeten aansluiten bij vragen uit het werkveld en de samenleving met deeltijd, flex, eenvoudiger van mbo naar hbo, voltijd en/of naast je werk. Wat dat betreft liggen er voldoende uitdagingen voor ons in het verschiet waar we graag mee aan de slag gaan.”

De Gezonde Samenleving

Als deelnemer van het Zorgpact draagt Inholland bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.