05
oktober
2017
|
10:34
Europe/Amsterdam

Thomas Kampen

Lector Stimulering Gezonde Samenleving

Thomas+Kampen

Thomas Kampen is sinds 2016 lector Stimulering Gezonde Samenleving onder de paraplu van de onderzoeksagenda De Gezonde Samenleving. Kampen doet praktijkgericht onderzoek naar de praktische mogelijkheden en onmogelijkheden van de participatiesamenleving en wat dat betekent voor de professionals die Hogeschool Inholland opleidt. Centraal staat het vormgeven van de verbinding tussen de sociale en gezondheidsprofessies: een meer integrale benadering waarin de mens zelf het uitgangspunt is en niet de afzonderlijke problemen waar hij of zij tegenaan loopt. Het onderzoeksprogramma geeft via kennisontwikkeling en -circulatie een impuls aan onderwijs en werkveld om in te spelen op de maatschappelijke transities.

U kunt Thomas Kampen benaderen voor:

  • Decentralisaties van de jeugdzorg in de Jeugdwet
  • Participatiewet
  • Nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Hieronder vallen de thema’s: langdurige zorg, re-integratie en jeugdzorg. Ook wijkteams en natuurlijk De Gezonde Samenleving (vooral: empowerment en interprofessioneel werken).

Contact
photo:Thomas Kampen
Voeg mij toe op LinkedIn
Thomas Kampen
Lector Stimulering Gezonde Samenleving
Deel deze expert
Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn
Laatste nieuws