Haarlem,
08
juni
2018
|
06:04
Europe/Amsterdam

Veilig en gezond werken: een zaak van werkgever én werknemer

Risico-Inventarisatie-en-Evaluatie

Wij als hogeschool vinden het belangrijk dat collega’s en studenten in een veilige en gezonde leer- en werkomgeving kunnen werken en studeren. Met een Risico- Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) brengt Inholland daarom het komend jaar eventuele veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart. Vervolgens maken we een plan om risico’s weg te nemen of te beperken. De Arbeidsomstandighedenwet ligt ten grondslag aan deze inventarisatie.

Medewerkers en studenten hebben ook een rol als het gaat om veilig en gezond werken en studeren. Bij voorkeur werken medewerkers en leidinggevenden actief samen om een veilige en gezonde leer- en werkplek te houden.

Om een RI&E voor het hbo te realiseren, heeft de Vereniging Hogescholen in nauwe samenwerking met collega’s van verschillende hogescholen, een digitale tool ontwikkeld. Met behulp van deze tool gaan de leidinggevenden en medewerkers het komende jaar binnen Inholland aan de slag om inzicht te krijgen in veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Daarbij kun je denken aan veiligheid in laboratoria en techniekhallen én psychosociale arbeidsbelasting, zoals werkdruk.

Met de resultaten uit dit brede onderzoek krijgt de hogeschool inzicht in de geconstateerde risico’s en is zo in staat om de juiste maatregelen te nemen. Het College van Bestuur van Inholland is nauw betrokken bij de uitvoering en gaat serieus met de resultaten aan de slag.

Meer weten?
Via onderstaande links vind je meer informatie over de RI&E en het hbo Arbo- & gezondheidsbeleid.

Reacties 1 - 3 (3)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Tim Vreeburg
22
May
2018
Super dat Inholland hier aandacht aan gaat besteden. Ook wij bij Sportkunde vinden dit heel belangrijk. Zelfs zo belangrijk dat wij daar studenten voor opleiden. Al eens aan gedacht om die in te zetten rondom dit thema? Past mooi in onze nieuwe strategie We durven te leren, handelen persoonlijk en dichtbij en maken kwaliteit samen!
Marga Duin
17
May
2018
Er is een mail naar je onderweg, Petra.
Marga Duin
14
May
2018
Wel jammer dat Inholland onderzoeken naar bv effecten van zittend werken t.o.v. staand werken naast zich neerlegt, intussen. Vele medewerkers doen jarenlang zittend werk, worden intussen ouder (en zijn straks stokoud). Nog steeds alleen op individuele aanvraag (zeer kostbaar)krijgen mensen een sta/zit-bureau + kruk. Geen beleid. Gemiste kans, Inholland.
Petra Boerlage
14
May
2018
Hallo Marga,
Dank voor je reactie.
Zullen we eerdaags een kop koffie drinken om ideeën over dit onderwerp uit te wisselen?