Haarlem,
21
november
2017
|
15:32
Europe/Amsterdam

Verbinding met studenten centraal bij The (Next) Student

Hoe kunnen we studenten de juiste begeleiding bieden om ze binnen de gewenste tijd af te laten studeren? Hoe zorg je als docent voor meer kansengelijkheid in de klas en hoe helpen we alle jongeren om zich zo goed mogelijk te ontplooien? Dit en meer stond centraal tijdens het congres ‘The (Next) Student’ op 14 en 15 november in de Jaarbeurs Utrecht.

Tijdens de opening van het congres werd direct duidelijk welke vragen spelen bij professionals in het onderwijs. We moeten studenten helpen bij hun studiekeuze, minder druk uitvoeren op het maken van de juiste keuze en hen beter begeleiden tijdens het hele traject van de opleiding.

‘Verbinding maken met elkaar’
Een van de aspecten die hierbij ter sprake kwam is het ‘langstuderen’, oftewel studenten die langer dan vier jaar over hun opleiding doen. Tijdens een van de sessierondes deelden Irene Witteman, beleidsmedewerker bij Inholland, en Jacqueline Hoogenboom, programmamanager bij Inholland, de interventies en resultaten van de aanpak van langstuderen bij Inholland. Wat komt er allemaal bij kijken om weer verbinding te maken met studenten die om diverse redenen langer doen over hun opleiding dan noodzakelijk, en wat is gedaan om ze weer grip te laten krijgen op hun toekomst?

Witteman legt uit dat het contact zoeken met de student een belangrijk startpunt is. “De verbinding is heel erg nodig. Het blijkt dat deze studenten vaak een brief van de hogeschool niet meer openen, omdat ze er geen vertrouwen meer in hebben. Het doel is vooral om weer binnen te komen bij die student. Een warm welkom en geen boze vinger.”

Een hernieuwde samenwerking
“Tijdens een statusgesprek kan er een hernieuwde samenwerking opgestart worden”, vertelt Witteman. “Het eerlijke gesprek is hierbij belangrijk. Studenten kunnen zich verschuilen achter hun cijferlijst, maar daar moet je doorheen prikken en achterhalen wat de echte reden is dat het niet lukt. Dan pas krijg je ze weer in beweging met behulp van verschillende interventies en hulpmiddelen.”

De aanpak van het langstuderen heeft zijn vruchten afgeworpen bij Inholland. Vanaf 2014 daalde het aantal langstudeerders van 7.551 naar 5.270 op dit moment. Ook daalde het percentage langstudeerders ten opzichte van alle Inholland-studenten. De aanpak van Inholland staat verwoord in het boekje ‘Langstuderen: Op het juiste spoor’ dat eind 2016 is gepubliceerd. Hierin zijn de interventies zichtbaar gemaakt aan de hand van persoonlijke verhalen van studenten en begeleiders. 

Aan welke knoppen draaien voor kansengelijkheid
Tijdens de sessieronde van Machteld de Jong, lector Diversiteitsvraagstukken, stond ook het gesprek met de student centraal. En dan vooral het ‘lef-gesprek’, waarbij je begrip hebt voor de leefwereld van de ander met bijbehorende normen en waarden. “Nog steeds zijn er ongelijke kansen voor jongeren met een migratieachtergrond. In het onderwijs moeten we zorgen voor een veilige omgeving voor studenten. Kijk aan welke knoppen je moet draaien om die kansengelijkheid te realiseren.”

“Een lastige naam afkorten uit gemakzucht kan iemand kwetsen, juist door moeite te doen om de naam volledig uit te spreken laat je zien dat je ander waardeert. In deze situatie is het bijvoorbeeld belangrijk dat een docent hier vragen over kan stellen aan de student. Daarom hebben we lef-gesprekken nodig. Dat kan alleen in een veilige context waarbij docent én student vragen durft en kan stellen aan de ander.”

Studiesucces maak je in het lokaal
De Jong geeft aan dat docenten en studenten hierbij op zoek moeten gaan naar ‘een nieuw samen’ waarbij je moeite moet doen voor een ander. “Je kunt als onderwijsinstelling van alles organiseren, maar als studenten zich niet thuis voelen heeft het geen zin. Dat gevoel heeft het meeste effect op studiesucces en welbevinden van studenten. Het maken van studiesucces begint in het lokaal waar een band opgebouwd moet worden met de student.”

Machteld de Jong, lector Diversiteitsvraagstukken
"In het onderwijs moeten we zorgen voor een veilige omgeving voor studenten. Kijk aan welke knoppen je moet draaien om die kansengelijkheid te realiseren.”
Machteld de Jong, lector Diversiteitsvraagstukken

‘Werk in uitvoering’
“De adolescentie is een periode van kansen en mogelijkheden. Juist dan hebben jongeren hun omgeving nodig om geïnspireerd te raken, structuur te krijgen, kennis en ervaringen op te doen en emotionele steun te krijgen” zegt Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie aan de VU Amsterdam, tijdens zijn keynote. Hij roept iedereen op om de voorwaarden te verbeteren waaronder jongeren opgroeien en zich ontplooien. Vooral omdat de tiener nog ‘werk in uitvoering’ is en de omgeving essentieel is voor de ontwikkeling. “Leer de adolescent kiezen én denken. Pubers ‘oefenen’ nog omdat de hersenen doorrijpen tot 25 jaar en ze weinig ervaringen en kennis hebben.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.