Den Haag,
12
juni
2018
|
12:03
Europe/Amsterdam

Verlengde bezorgtijd voor Inholland-post

shutterstock_1108905485

Per 1 juli aanstaande wordt alle uitgaande Inholland-post die verstuurd wordt met PostNL, standaard bezorgd binnen 48 uur (dus twee werkdagen) binnen Nederland. Indien bij uitzondering een poststuk tóch binnen 24 uur bezorgd moet worden, kun je dit specifiek aangeven bij de postafdeling. Dit kun je ook doen als de post er juist langer dan 48 uur over 'mag doen'. 

De verlengde bezorgtijd (tot nu toe werd alles binnen één werkdag bezorgd) is een bespaarmaatregel én de eerste stap naar het verminderen van uitgaande post en bijbehorende uitgaven. Het College van Bestuur heeft het doel gesteld om binnen drie jaar nagenoeg geen fysieke post meer te verzenden en daardoor duurzamer te worden en de kosten voor de postdiensten te minimaliseren.

Deze wens is eerder al besproken tijdens het directieoverleg, zodat domeinen en stafdiensten de komende tijd kunnen inventariseren welke post – binnen de gestelde drie jaar - kan vervallen of gedigitaliseerd kan worden.

Verdere toelichting over deze maatregel én doelstelling komt de komende tijd ook aan bod tijdens de verschillende locatie-overleggen.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.