Haarlem,
23
maart
2017
|
11:33
Europe/Amsterdam

Wat is de meerwaarde van net-afgestudeerden in het bedrijfsleven?

Kennis maken en kennis delen. Dat was de insteek van de Bedrijvendag Logistiek, waarvoor zowel studenten Business Studies, afstudeerrichting logistiek, als hun afstudeerbegeleiders maandag 13 maart naar Inholland Haarlem afreisden. Wat is de rol van (net) afgestudeerde hbo’ers in het bedrijfsleven? Onder leiding van docent Logistiek Arthur Sevenstern en aangevuld met vragen en opmerkingen uit het publiek kwam de paneldiscussie hierover al snel goed op gang.

Werken, leren en doceren, alle facetten zijn in het panel vertegenwoordigd. Voorzitter Jong Logistiek Nederland: Justin de Vries, teammanager Logistieke Dienstverlening bij Royal Flora Holland: Maurits van Dam, afstuderend student Logistiek: Kirsty Tadema en docent Logistiek aan Inholland: Yolande den Braber. Ook Hessel Visser, de schrijver van het boek ‘Werken met Logistiek’, is aanwezig. “Alle studenten Logistiek hebben les gehad uit zijn boek”, vertelt Arthur Sevenstern trots. “Nu staan ze aan de vooravond van hun proeve van bekwaamheid; hun afstuderen. Kunnen ze wat ze hebben geleerd ook in de praktijk brengen? Bieden ze toegevoegde waarde aan bedrijven?”

Durf te leren
“De dynamiek van het bedrijfsleven vraagt wel iets van jullie. Je leert veel, zowel op school als in de praktijk, maar geef het ook toe als je iets nog niet weet. Experimenteer, herpak, zet door en durf te leren. Nu maar ook straks in je werk”, geeft Jet de Ranitz, voorzitter College van Bestuur van Inholland en het zesde panellid van de avond, de aanwezigen als tip. Daarnaast roept ze de bijna oud-studenten op om vooral terug te koppelen wat ze tegenkomen in het bedrijfsleven. “Dat helpt ons te weten wat er speelt om daar het lesprogramma op aan te passen.”

Naadloos aansluiten
Op de vraag of de logistieke hbo-opleiding naadloos aansluit op de dagelijkse praktijk in het bedrijfsleven, klinkt een unaniem nee. “Maar dat is ook niet erg. We leren studenten een manier van werken aan, bijvoorbeeld out-of-the-box-denken”, geeft Yolande aan. Maurits vult aan: “Natuurlijk moeten studenten wel beschikken over een bepaalde basiskennis maar bedrijven vinden het juist fijn als ze zelf iemand kunnen kneden.” Dit vindt bijval uit de zaal. “Je moet altijd iemand inwerken, hem of haar specifieke bedrijfskennis bijbrengen. Juist de inzichten die een nieuwe medewerker met zich meebrengt, opgedaan op school of in een andere werkomgeving, zijn waardevol voor een bedrijf.” Ook andersom geldt dit, vindt Hessel. “We zouden vaker kennis van bedrijven om moeten buigen naar opdrachten of lesmateriaal voor studenten. Daar worden alle partijen beter van.”

Jet de Ranitz, collegevoorzitter Hogeschool Inholland
Experimenteer, herpak, zet door en durf te leren. Nu maar ook straks in je werk.
Jet de Ranitz, collegevoorzitter Hogeschool Inholland

Vernieuwing en innovatie
Jet is het als enige niet eens met de stelling of net-afgestudeerde medewerkers ideaal zijn om in te zetten voor vernieuwing en innovatie. “Innovatie is van alle leeftijden. Als net-afgestudeerde heb je nog niet de benodigde commitment binnen het bedrijf die nodig is voor innovatie.” Justin: “Door het binnenhalen van jongeren sta je als bedrijf wel meer open voor vernieuwing en innovatie. Maar inderdaad, je moet ze niet de eindverantwoordelijkheid geven.” Yolande vindt dat studenten meegenomen moeten worden in het innovatieproces. “Maak ze deel van het team, geef ze een platform om mee te mogen denken. Als Inholland doen we hier naar mijn mening te weinig aan, wat innovatie betreft lopen we achter de feiten aan.” Moeten innovatieve projecten dan eerder bij studenten worden neergelegd? Daar hebben alle aanwezigen wel oren naar. Je leert veel in de praktijk en kan zodoende een betere keuze maken welke kant je uiteindelijk uit wilt. Kirsty nuanceert dit. “Een project is zeker leuk, dat klopt. Maar je moet wel een voldoende halen voor je tentamen. En een 5,5 is ook een voldoende, toch? Tja, je bent en blijft een student.”

De diepte in… of juist niet?
Hebben bedrijven meer behoefte aan breed-georiënteerde studenten of aan specialisten op een bepaald vakgebied? Uit de zaal komt al snel de opmerking dat het niet te doen is om studenten alle kennis te leren. “Je moet ze juist leren om flexibel te zijn, om ze in processen te laten denken.” Hessel is het hiermee eens. “Als je te breed bent opgeleid, kan je niets. Ergens moet je de diepte in.” Jet geeft aan dat dit ook afhankelijk is van het soort bedrijf. “In een klein bedrijf heb je heel direct met alle afdelingen te maken, dan is het fijn als je breed bent opgeleid. Bij grote bedrijven heb je vaker te maken met specialisten, al is het dan ook van meerwaarde dat je weet wat je collega’s op de andere afdelingen doen.”

Plezier
De discussie is geanimeerd, de avond vliegt voorbij. Op de vraag wat de panelleden de studenten nog willen meegeven, zet Justin aan om vooral goed je best te blijven doen. “Zoek de samenwerking op en participeer in projecten. Hard werken wordt echt beloond, dan komen de kansen jouw kant uit.” Maurits heeft hier nog één ding aan toe te voegen: “Zorg er daarnaast voor dat je iets doet wat je leuk vindt. Heb vooral lol in wat je doet.”

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.