Amsterdam,
29
januari
2018
|
08:00
Europe/Amsterdam

‘We leren meer als we fouten durven te maken’

Teamleider Katinka Rademaker (Verpleegkunde, Inholland Amsterdam)

Vernieuwing: een begrip waarmee Katinka Rademaker als teamleider Verpleegkunde (hbo-v) in Amsterdam steeds bezig is. Sámen met haar collega’s, welteverstaan, want hechte samenwerking is essentieel voor het succes van het docententeam. Net als continu durven leren, met hulp van het werkveld en teamcoaches. De jury van de Wij Inholland award zag meer dan genoeg aanleiding voor een nominatie voor beste team van 2018.

“Er gebeuren momenteel zulke goede dingen bij onze opleiding! We durven ze veel meer dan voorheen aan de buitenwereld te laten zien. Zoals onze leer- en innovatienetwerken, waarin studenten stagelopen in de verpleeghuis- en revalidatiezorg en in het ziekenhuis. Docenten gaan een dag per week met hen mee en maken een verbinding tussen de behoefte van het werkveld en onze eisen aan een stage. Zo tillen we de zorg voor cliënten samen naar een hoger plan.

In deze tijd is het zó belangrijk dat je samenwerkt met zorginstellingen en andere opleidingen. We moeten samen de tekorten in de zorg tegengaan. Bovendien gebeurt opleiden de helft van de tijd buiten de hogeschool, tijdens stages. Daarom moeten we eerlijk durven zijn naar de buitenwereld over wat wel en wat minder goed gaat. Als we aan het werkveld en elkaar vragen: ‘Denk je met ons mee?’, dan is het niet erg als we fouten maken. Want dan leren we er juist van en halen we er ons voordeel uit. Die houding werkt aanstekelijk, merk ik aan collega’s. Heel leuk om te zien.

Als we aan het werkveld en elkaar vragen: ‘Denk je met ons mee?’, dan is het niet erg als we fouten maken. We leren er juist van en halen er ons voordeel uit.
Katinka Rademaker, teamleider Verpleegkunde, Inholland Amsterdam

Een nieuw landelijk beroepsprofiel beschrijft de hbo-verpleegkundige van 2020. Hogescholen vertaalden dit samen met het werkveld naar een opleidingsprofiel. Uitgangspunt daarbij is dat de zorgsector steeds complexer wordt. Dat komt bijvoorbeeld omdat meer mensen aan ouderdoms- en welvaartsziekten lijden en het aantal behandelingsmogelijkheden toeneemt. Ook worden patiënten sneller uit het ziekenhuis ontslagen, wat gevolgen heeft voor de thuiszorg. Dit alles betekent dat we de zorg slimmer moeten organiseren. Daar zijn meer hbo-verpleegkundigen voor nodig. Reden voor onze opleiding om een nieuw curriculum te ontwikkelen.

Dat leidt tot discussies in ons team. Wat vinden wij belangrijk, waar zijn we goed in? We willen alles perfect doen, leggen de lat hoog voor onszelf. Nadenken over het nieuwe curriculum stimuleert dat perfectionisme. Daardoor vinden we het moeilijk om fouten te durven maken. Dus zijn we volop bezig daar ruimte voor te scheppen. Niet alles kan perfect zijn. We moeten bijvoorbeeld onze ambities altijd afwegen tegen de kosten. Concessies zijn onvermijdelijk.

Met het Inholland-brede professionaliseringsprogramma Teamfocus stimuleren we leren en samenwerken binnen het team. Dat motiveert! Bij de start ervan anticipeerden we niet alleen op het nieuwe curriculum, maar ook op het aanstaande pensioen van verschillende collega’s, die plaatsmaken voor een jongere garde. Alles moet zijn plek weer vinden en dat is soms lastig. Daarom vroegen we twee teamcoaches om ons te helpen bij het bereiken van onze teamdoelen. Een mooi en dynamisch proces.

Er gebeurt momenteel veel en dat kost ons team veel energie. Een goede taakverdeling helpt. Onze inzetplanning maken we samen. Docenten plannen zichzelf in. Ze delen met collega’s waarom zij graag bepaalde lessen willen geven en waarom zij de beste kandidaat zijn. De bal ligt op deze manier eerst bij de docent. Het eigenaarschap van het onderwijs komt daarmee vanzelf op de plek waar het moet zijn: bij de docent. Dat geeft veel energie!”

De Gezonde Samenleving

Met de opleiding Verpleegkunde draagt Hogeschool Inholland bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Nihat
03
February
2018
Leuk