Diemen,
19
juni
2017
|
17:13
Europe/Amsterdam

Welcome Europe: praktische internationale toolkit

Lectoraat Media, Cultuur & Burgerschap mobiliseert EU-burgers

Als EU-burger mag je in alle landen van de Europese Unie (EU) wonen en werken. Maar hoe organiseer je dat als lokale overheid? En wat is er nodig om gasten zich thuis te laten voelen? Het lectoraat Media, Cultuur & Burgerschap van Hogeschool Inholland hielp die vragen te beantwoorden voor het internationale project ‘Welcome Europe: Local Welcome Policies for EU Mobile Citizens’. Ook studenten Communicatie droegen bij. Nu is er een toolkit voor steden.

Gastlanden hebben in de EU de plicht om ervoor te zorgen dat de bezoekende EU-burger zich thuis voelt. Dat betekent dat ze onder andere taalcursussen aanbieden en informatie over arbeidsmarkt en gezondheidszorg geven. Ook bieden landen hulp bij het zoeken van werk en huisvesting. Het is niet gemakkelijk om dit te organiseren én om nieuwe burgers zich thuis te laten voelen in hun nieuwe stad en land. Zeker gezien het feit dat deze groep ‘EU mobile citizens’ erg divers is, van laaggeschoolden tot hoogopgeleiden, met alle culturele verschillen tussen noord-, zuid-, oost- en west-Europeanen.

Toolkit met best practices
Deze uitdagingen stonden aan de basis van het Europese samenwerkingsproject Welcome Europe: Local Welcome Policies for EU Mobile Citizens. Binnen dit project werkten de steden Amsterdam, Brussel, Dublin, Göteborg, Hamburg en Kopenhagen samen aan kennisontwikkeling en -deling op het gebied van het ideale welkomstbeleid voor EU mobile citizens. Van januari 2015 tot december 2016 vonden er in deze steden onderzoek en pilotprojecten plaats op de beleidsgebieden arbeidsmarkt, huisvesting, gezondheidszorg, sociale integratie, welkomstinformatie en samenwerking met NGO’s. Dit resulteerde vorige maand in een toolkit (pdf) met best practices en aanbevelingen, waaruit steden kunnen putten bij het vormgeven van welkomstbeleid.

‘Heldere handvatten’
Als onderdeel van het project voerden zes Communicatie-studenten van Inholland Diemen afstudeeronderzoek uit onder verschillende groepen EU-migranten in Amsterdam. De studenten achterhaalden wat er wel en niet goed ging rond informatieverstrekking en communicatie vanuit de gemeente. Van één student, Marlous Dompeling, was de gemeente Amsterdam zo onder de indruk dat ze haar communicatieadviezen overnam in de beleidsplannen. “Het onderzoek van Marlous was met name interessant voor de gemeente omdat het heel heldere handvatten bood en zij een volledig uitgewerkt communicatieadvies presenteerde”, zegt Zwaan.

Winst voor onderwijs
In haar advies ‘Amazing Amsterdam’ adviseert Marlous de Gemeente Amsterdam om vier fasen te onderscheiden in het migratieproces. Elke fase vraagt om andere informatie. Marlous werkte de vier fasen – Almost in Amsterdam, Arriving in Amsterdam, Already in Amsterdam, Adore Amsterdam –tekstueel en visueel uit in een excellent communicatieadvies. Daarnaast ontwikkelde ze een informatieboekje en een online platform met een forum. Maar de zes afstudeerprojecten vormden niet de enige winst voor het onderwijs, zegt associate lector Zwaan. “Het project levert kennis op over hoe je als lokale overheid succesvol kunt en moet communiceren met burgers. Ten slotte biedt het mooi voorbeeldmateriaal op het gebied van overheidscommunicatie.”

De volledige toolkit vind je hier. Of download hem als document rechtsboven op deze pagina.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.