Rotterdam,
08
mei
2017
|
08:03
Europe/Amsterdam

Welke talenten heeft de professional van morgen nodig?

Ralf+Knegtmans

Welke talenten heeft de professional van morgen nodig en hoe herken je dit talent? Deze twee vragen stonden centraal tijdens het gastcollege van Ralf Knegtmans, schrijver van Toptalent, de 9 universele criteria en zijn onlangs verschenen managementboek Agile Talent. Knegtmans gaf college aan studenten Business Studies van Inholland Rotterdam en ging in gesprek met ze.

Knegtmans gaf zelf veel interessante voorbeelden waaruit blijkt dat persoonlijke drijfveren en persoonlijkheid het in de toekomst winnen van competenties en ervaring. Hij gaat er hierbij vanuit dat jongeren in hun loopbaan zeker drie keer een totale omslag van carrière moeten maken omdat banen verdwijnen door toenemende robotisering en globalisering en er ook nieuwe banen verschijnen. De kunst van leren en aanpassingsvermogen werden benoemd als twee van de belangrijkste criteria voor wie ook in de toekomst in de VUCA-wereld’ (Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous) interessant wil blijven. Hierbij verwees hij onder andere naar een uitspraak van Jean Martin en Conrad Schmidt* in een artikel in Harvard Business Review: “70 % van de toppresteerders van nu mist de kwaliteiten die nodig zijn voor toekomstige rollen.” (Jean Martin is executive director en Conrad Schmidt executive director en chief research officer van de Corporate Executive Board’s Corporate Leadership Council in Washington DC, *red.)

Agile talent
Vervolgens beschreef hij het Agile talent als een combinatie van ‘kunnen’, ‘zijn en ‘willen. Competenties en kennis (kunnen) blijven ook in de toekomst noodzakelijk, maar zijn wel veranderlijk. Persoonskenmerken (zijn) als leervermogen, aanpassingsvermogen en veerkracht zijn unieke kenmerken die in de toekomst een grotere rol gaan krijgen bij de selectie van talent. Serious gaming kan daarbij ingezet worden om deze kenmerken te ontdekken waarop selectie zal plaatsvinden. Tot slot zijn drijfveren (willen) voorspellers van gedrag. Dit zijn innerlijke motieven die ervoor zorgen dat je een bijna voortdurende behoefte hebt om een doel te realiseren.

Knegtmans gaf ook diverse tips aan studenten. Zo is het bij de selectie aan het begin van je loopbaan belangrijk een cv te hebben waarmee je je kunt onderscheiden. Interessante bijbanen, deelname aan projecten en internationale ervaring zorgen er verder voor dat je opvalt tussen alle aanmeldingen. Als dat betekent dat je wellicht gratis een extra stageplaats moet nemen om zo die ervaring op te doen, dan is dat een investering die zich zal terugbetalen.

Diploma enkel entreebewijs
E
en diploma is volgens Knegtmans weliswaar een entreebewijs voor de arbeidsmarkt, maar als vers afgestudeerde sta je er vervolgens zelf voor om er wat van te maken. Persoonlijke drijfveren en persoonlijkheid zijn dan de onderscheidende kenmerken die een loopbaan zullen vormen. Investeren in juist die persoonlijke ontwikkeling en reflectie zijn daarbij belangrijke eigenschappen.

Voor docenten gaf Knegtmans de tip om studenten veel te laten ervaren. Zet ze in onbekende situaties en haal ze uit hun comfortzone zodat ze juist de benodigde talenten kunnen ontwikkelen. Cijferlijsten, IQ en het toetsen van het geheugen door (meerkeuze) tentamens hebben hun functie, maar het zijn niet de voorspellers van succes in de toekomst.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.