Den Haag,
07
februari
2018
|
21:24
Europe/Amsterdam

Wie kies jij? Stem op jouw HMR-kandidaat!

Vanaf vandaag tot en met 9 februari vinden de verkiezingen plaats voor medewerkers en studenten in de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR). Voor de verkiezingen hebben zich 23 personeelsleden en 76 studenten kandidaat gesteld. De digitale stembus sluit op vrijdag 9 februari om 17.00 uur. Breng je stem dus snel uit op jouw favoriete collega óf medestudent.

Medewerkers van Inholland mogen één stem uitbrengen op een medewerkerkandidaat. Helaas kunnen collega’s die niet direct bij de hogeschool in dienst zijn niet stemmen. Dan gaat het bijvoorbeeld om freelancers, of collega’s die via ASA voor de hogeschool werken. Studenten mogen één stem uitbrengen op één van de studentkandidaten.

HMR? Wat is dat?
In de HMR praten tien collega’s samen met tien studenten mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor werk en studie binnen de hogeschool. Zij vormen daarmee de verbindende factor tussen het College van Bestuur (CvB) en de organisatie.

De uitslag wordt op 12 februari 2018 door de verkiezingscommissie vastgesteld en daarna zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

Stem op een collega 

Stem op een medestudent