Rotterdam,
23
december
2016
|
10:54
Europe/Amsterdam

Workshops lectoraat Dynamiek van de Stad tijdens Kennisfestival

Workshops+Dynamiek+van+de+Stad+tijdens+Kennisfestival

De Gemeente Rotterdam organiseerde vorige week het allereerste Rotterdam Kennisfestival. Dat gebeurde samen met onder andere Inholland. Doel van dit festival was om kennis en beleid meer met elkaar in contact te brengen. In de Fenix Loods op Katendrecht verzorgde het lectoraat Dynamiek van de Stad twee workshops tijdens het evenement op maandag. Ook droeg het lectoraat bij aan de kennismarkt.

De eerste workshop werd gehouden vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid, een samenwerkingsverband van zeven gemeenten en de twee Rotterdamse hogescholen, waaronder dus Inholland. Met verschillende werkvormen ervoeren de deelnemers de werkwijze van de Werkplaats. Een oefening uit de mindfulness liet alle deelnemers ‘even stilstaan’ om vervolgens te leren van en met elkaar via een gezamenlijke ervaring.

Dromers, critici en realisten
Vervolgens was er aandacht voor het betrekken van en ruimte geven aan verschillende perspectieven. Omdat er veel gemeenteambtenaren aanwezig waren, kwam de vraag aan de orde hoe een leeromgeving als de Werkplaats het perspectief ‘van onderop’ - van cliënt of burger - kan betrekken. De groep werd verdeeld in dromers, critici en realisten, die dit vraagstuk vanuit hun specifieke rol benaderden. Er volgde een levendig debat waarin de complexiteit van dit vraagstuk duidelijk werd. Zo werden de deelnemers zich bewust van de vele tegenstrijdige rollen, belangen en verwachtingen.

Maatschappelijke impact
De tweede workshop van het lectoraat draaide om de rol die sociaal ondernemers kunnen spelen in de aanpak van grootstedelijke vraagstukken. Voor deze groep ondernemers is maatschappelijke impact belangrijker dan monetair profijt. Bij de workshop bespraken de deelnemers de rol van sociaal ondernemers die als ‘boundary spanners’ op de snijvlakken van overheid, markt en civil society opereren. Dat kan innovatie en synergie teweeg brengen, maar ook leiden tot spanningen en frustraties. Tijdens de workshop kwam ter sprake hoe deze ondernemers daar mee om kunnen gaan en wat deze rol betekent voor hun relatie met de gemeente.

Mail voor meer informatie over de workshop van de Werkplaats Sociaal Domein naar David ter Avest (d.j.ter.avest@hr.nl) of Elizabeth van Twist (elizabeth.vantwist@inholland.nl). Wie meer wil weten over de workshop over sociaal ondernemerschap kan contact opnemen met Philip Karré (philip.karre@inholland.nl) of Valérie Mossel (valerie.mossel@inholland.nl).

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.