Amsterdam,
05
januari
2018
|
11:33
Europe/Amsterdam

‘Zachte factoren maken sneller het verschil dan harde resultaten’

Pedagogiek

De Amsterdamse Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd (KeTJA), waarin Inholland participeert, is één van de koplopers binnen het Zorgpact Nederland. De zogenoemde ‘kopgroep’ is een community van innovatieve samenwerkingsprojecten waarin zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en overheden voorop lopen in de vernieuwing van zorg, welzijn en onderwijs.

Om te werken aan de zorg van de toekomst en een gezonde samenleving, slaan overal in het land zorg, welzijn, overheid en onderwijs de handen ineen. Het Zorgpact helpt bij deze samenwerkingen. De Zorgpact-kopgroep van zo’n 65 koplopers loopt hierin voorop. In het voorjaar van 2017 werd ook kenniswerkplaats KeTJA hierin opgenomen. "Dat is niet alleen goed voor onze naamsbekendheid, maar zo komen we ook in aanraking met andere initiatieven om krachten te bundelen en van elkaar te leren", zegt associate lector Roel van Goor (Leefwerelden van Jeugd).

Praktijk betrekken bij onderzoek
KeTJA, dat financieel ondersteund wordt door ZonMw en de gemeente Amsterdam, is een van de twaalf academische werkplaatsen rond de transformatie van het jeugdstelsel. De werkplaats voorziet onder meer 27 multidisciplinair samengestelde Ouder- en kindteams in Amsterdam van kennis en instrumenten. Middels praktijkgericht onderzoek ondersteunen KeTJA-onderzoekers de manier waarop gezinsbegeleiders, jeugdverpleegkundigen en jeugdmaatschappelijk werkers interprofessioneel samenwerken om ouders en jeugdigen in de wijk beter te ondersteunen. Het onderzoek sluit hierdoor ook goed aan op de visie op De Gezonde Samenleving zoals Inholland die heeft geformuleerd.

Roel van Goor, associate lector Leefwerelden van Jeugd
Door de directe inbreng van professionals in het onderzoek, krijgen we een scherper beeld van wat er echt speelt in de praktijk.
Roel van Goor, associate lector Leefwerelden van Jeugd

Het is kenmerkend voor KeTJA is dat praktijk en professionals nauw betrokken worden bij het onderzoek, waarin volgens Van Goor ook de kracht van de kenniswerkplaats schuilt. Op de site van het Zorgpact zegt Van Goor daarover: "Klassiek onderzoek gaat vaak uit van stabiele situaties. De onderzoeker haalt volgens een vooraf vastgestelde aanpak informatie op om antwoord te kunnen geven op onderzoeksvragen. Vervolgens wordt dit verwerkt in een rapport en is het aan de opdrachtgever om de aanbevelingen te implementeren. In onze methode trekken we voortdurend op met de professionals. Bijzonder is dat professionals en teamleiders ook deel uitmaken van het onderzoekteam. Dat is heel waardevol. Door de directe inbreng van professionals in het onderzoek, krijgen we een veel scherper beeld van wat er echt speelt in de praktijk."

Oog voor de lokale situatie
Van Goor: "De meerwaarde van Zorgpact zit voor ons in de focus die zij hebben op de lokale situatie en dat je in een vroegtijdig stadium van elkaar weet en met elkaar kunt optrekken. Dit werkt beter dan kant-en-klare producten, rapportages en rapporten zomaar landelijk delen. Iets wat in Twente is ontwikkeld, is niet automatisch toepasbaar in Rotterdam. Je moet kennis hebben van de lokale situatie, oog hebben voor de juiste timing, weten wat er speelt en wat er leeft, welke waarden en criteria daar gelden. Deze zachte factoren maken sneller het verschil dan harde resultaten."

De Gezonde Samenleving

In kenniswerkplaatsen zoals KeTJA draagt Hogeschool Inholland bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.